1. Giới thiệu

1.1.Lịch sử thành lập  

Bộ môn Ngoại Ngữ được thành lập năm 1968 với nhiệm vụ chính được phân công là giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên toàn trường. Từ năm 1977, Bộ môn đảm nhận giảng dạy thêm hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến 2005, toàn bộ giảng viên thuộc Bộ môn chuyển sang công tác tại Khoa Ngoại Ngữ thuộc Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

      Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Ngoại Ngữ được tái thành lập, trực thuộc Khoa Khoa Học Cơ Bản của trường Đại học Y  Dược – Đại học Thái Nguyên. 

Hiện nay bộ môn có 08 giảng viên cơ hữu và 01 giáo viên kiêm nhiệm, trong đó có 03 tiến sĩ và 06 thạc sĩ.

1.2. Lãnh đạo bộ môn

                                                                   

      TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng                                                              TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

           Trưởng bộ môn                                                                                 Phó Trưởng bộ môn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Là một bộ môn thuộc khoa Khoa học cơ bản với chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ và thực hiện công tác phối hợp với phòng Quản lí khoa học và hợp tác quốc tế trong các hoạt động liên quan.

2.2.  Nhiệm vụ

2.2.1. Đào tạo

Bộ môn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên các hệ đại học chính quy ngành Y khoa, dược học, cử nhân điều dưỡng, răng hàm mặt, Y học dự phòng, hộ sinh và xét nghiệm y học theo chương trình đào tạo của nhà trường, tạo cơ sở cho sinh viên các ngành học tốt các môn y học cơ sở  để từ đó vận dụng vào học tập các môn chuyên ngành và trong thực hành nghề nghiệp, đồng thời đạt chuẩn đầu ra B1 theo quy định.

Bộ môn cũng đảm nhiệm việc xây dựng kế hoạch giảng dạy và thực hiện công tác đào tạo theo quy chế, quy định của nhà trường, chủ trì biên soạn và hoàn thiện các giáo trình, bài giảng phục vụ cho việc giảng dạy, phù hợp đặc thù sinh viên  trường Y Dược; tham gia nghiên cứu khoa học, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học và viết báo khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên môn trong nước và quốc tế; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học…

Ngoài ra bộ môn cũng phối hợp với các phòng, ban chức năng trong trường để thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

2.2.2. Nghiên cứu khoa học

Trong những năm vừa qua, các giảng viên của bộ môn Ngoại ngữ đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, chủ trì các đề tài cấp cơ sở, có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, và các báo cáo tại các hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nghiên cứu về đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh, cải thiện và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành.

3. Danh sách cán bộ bộ môn

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
 1 TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng Trưởng bộ môn 0912898282 nguyenthithanhhong@tump.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung P.Trưởng bộ môn 0983689019 nguyenthihongnhung@tump.edu.vn
Ths. Trần Thị Quỳnh Anh Giảng viên 0977837838 tranthiquynhanh@tump.edu.vn
Ths. Vũ Thị Hảo Giảng viên 0915852716 vuthihao@tump.edu.vn
Ths. Nguyễn Thị Thương Huyền Giảng viên 0904851928 nguyenthithuonghuyeng@tump.edu.vn
Ths. Nguyễn Thị Khánh Ly Giảng viên 0982186984 nguyenthikhanhly@tump.edu.vn
Ths. Triệu Thành Nam Giảng viên 0978390195 trieuthanhnam@tump.edu.vn
Ths. Đào Thị Hồng Phương Giảng viên 0915210166 phuong.daohong@tnmc.edu.vn
TS. Nguyễn Quỳnh Trang Giảng viên 0965525888 nguyenquynhtrang@tump.edu.vn