1. Giới thiệu

Địa chỉ: Văn phòng bộ môn Hoá học, tầng 06 - Tòa nhà 8 tầng (A2), Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

1.1. Lịch sử thành lập

- Bộ môn Hóa Sinh được tái lập từ năm 2006 đến tháng 10 năm 2010 được tách thành hai bộ môn là Hóa học và Sinh học.

Các thế hệ lãnh đạo bộ môn

GVC. CN Trần Anh Thả Trưởng bộ môn
GV.CN Bùi Hùng Trưởng bộ môn (1972 – 1974)
GV.VN Nguyễn Văn Vinh Trưởng bộ môn (1975 – 1979)
TS. Đoàn Khắc Hòa Trưởng bộ môn
GV.CN Bùi Đình Thư Trưởng bộ môn (1969 – 1971)
GVC.TS Lô Quang Phú Trưởng bộ môn (1980 – 1995)
GVC.TS Ngô Quang Tuyển Phó trưởng bộ môn (1981 – 1995)
GVC.ThS Cù Xuân Chánh Trưởng bộ môn (2006 – 2010)
GVC.TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trưởng bộ môn (từ 2010 đến nay)

1.2. Lãnh đạo bộ môn

                                                      

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết                                                    ThS. Nguyễn Văn Quế

 

 

       Trưởng bộ môn                                                                 Phó Trưởng bộ môn

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Bộ môn Hóa học tham gia giảng dạy các học phần hóa học cho tất cả các ngành sức khỏe, nhằm cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản về cấu tạo các chất, về sự tương tác và cách thức vận động của chúng trong tự nhiên, các quy luật về sự vận động của các chất. Dự đoán khả năng, chiều hướng và giới hạn của các quá trình hoá học, những hiện tượng kèm theo cũng như các yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm các quá trình đó, qua đó ứng dụng vào các quá trình chuyển hóa trong cơ thể sống theo hướng có lợi. Làm sáng tỏ vai trò của các nguyên tố hóa học trong cơ thể (các nguyên tố đa lượng cũng như vi lượng) và ứng dụng các đơn chất, hợp chất của chúng trong lĩnh vực y dược học. Tạo cơ sở cho sinh viên ngành y, ngành dược học tốt các môn y học cơ sở như sinh hóa, sinh lý, dược lý, vệ sinh dịch tễ, môi trường, hóa dược, vv… Từ đó vận dụng các kiến thức này vào chuyên ngành y dược.

- Đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần:

+ Học phần Hóa học sinh viên hệ chính quy thuộc các ngành đào tạo: Y khoa đổi mới, Y học dự phòng

+ Học phần Hóa Đại cương - Vô cơ cho tất cả sinh viên hệ chính quy thuộc các khối ngành Sức khỏe

+ Học phần Hóa Phân tích 1 và 2 cho sinh viên ngành đại học Dược.

+ Học phần Hóa Hữu cơ cho sinh viên ngành đại học Dược.

+ Hóa học cho hệ dự bị đại học.

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và thực hiện công tác đào tạo theo quy chế, quy định của nhà trường.

Biên soạn và hoàn thiện các giáo trình, bài giảng phục vụ cho việc giảng dạy, phù hợp đặc thù sinh viên  trường Y Dược.

Tham gia nghiên cứu khoa học: chủ trì, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Bộ; viết báo khoa học, tham gia các hội nghị khoa học.

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học…

Trong nhiều năm qua bộ môn Hoá học luôn đạt được những thành tích đáng kể như: Tập thể lao động tiến tiến, tập thể văn hoá tiêu biểu, nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ”, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, nhiều cá nhân được tặng thưởng Bằng khen, giấy khen của các cấp.

3. Danh sách cán bộ của bộ môn

Hiện tại, bộ môn có 05 giảng viên, 03 kỹ thuật viên, 01 y công. Trong đó có 01 tiến sĩ, 05 thạc sĩ, 02 cử nhân, 01 Cao đẳng.

TT Họ và tên Thông tin cá nhân
 1 TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0914902856

Email: tuyetdhyktn@yahoo.com.vn

tuyetdhydtn@gmail.com

nguyenthianhtuyet@tump.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Quế

Chức vụ: P. Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0977087823

Email: que.hoa.dhydtn@gmail.com

nguyenvanque@tump.edu.vn

Ths. Nguyễn Ngọc Minh

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0984837596

Email: ngocminhtn86@gmail.com

nguyenngocminh@tump.edu.vn

 4 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Ninh

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0988671132

Email: ninhmtn@gmail.com

nguyenthimyninh@tump.edu.vn

Ths. Lê Thị Giang

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0962379006

Email: giangtrhanoi@gmail.com

lethigiang@tump.edu.vn

 6 CN. Đàm Thị Chung Thủy

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0973180145

Email: damchungthuy@gmail.com

damthichungthuy@tump.edu.vn

 7 CN. Lê Thị Lệ Hồng

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0987118284

Email: lehongdhy@gmail.com

lethilehong@tump.edu.vn

 8 Ths. Trương Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0359005568

Email: hanhbi.tn@gmail.com

truongthihonghanh@tump.edu.vn