1. Giới thiệu

1.1. Lịch sử thành lập  

Tiền thân của bộ môn Toán tin là bộ môn Toán Lý được thành lập từ năm 2006 với 6 giảng viên cơ hữu. Năm 2007 bộ môn Toán Lý được tách thành 2 bộ môn Toán Tin và Vật lý lý sinh trực thuộc Khoa khoa học cơ bản trường Đại Y Dược Thái Nguyên, tại thời điểm tách và thành lập bộ môn có 1 thạc sĩ và 5 cử nhân. Những năm đầu còn nhiều khó khăn nhưng bộ môn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy. Các cán bộ trong bộ môn luôn luôn rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đến nay bộ môn có 1 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh và 3 thạc sĩ. Từ khi thành lập bộ môn đến nay ngoài công việc giảng dạy, bộ môn còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học có nhiều đề tài các cấp và viết nhiều bài báo trên các tạp chí uy tín trong nước và nước ngoài.

1.2. Lãnh đạo bộ môn 

TS.Đỗ Thị Phương Quỳnh - Trưởng bộ môn Ths.Trương Thị Hồng Thuý P.Trưởng bộ môn

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Bộ môn với chức năng giảng dạy 2 chuyên ngành Toán và Tin học cho các học phần xác suất thống kê trong y học, Tin học đại cương, tin học, tin học ứng dụng.

2.2.  Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số học phần thuộc các hệ:

1. Bác sỹ đa khoa chính quy hệ 6 năm.

2. Bác sỹ đa khoa chuyên tu hệ 6 năm.

3. Dược sỹ hệ chính quy 5 năm.

4. Dược sỹ hệ chuyên tu 5 năm.

5. Bác sỹ Răng hàm mặt và Y học dự phòng.

6. Cử nhân điều dưỡng hệ chính quy.

7. Cử nhân điều dưỡng hệ tại chức.

8. Cử nhân xét nghiệm y học.

9. Hộ sinh.

10. Cử tuyển.

11. Các hệ đào tạo sau đại học.

2.2.2. Nghiên cứu khoa học

Số lượng công trình nghiên cứu khoa học

STT Họ và tên Bài báo trong nước Bài báo quốc tế Đề tài cấp cơ sở Đề tài cấp đại học Số lượng SV hướng dẫn
1 TS. Đỗ Thị Phương Quỳnh 10 3 11 1 6
2 ThS. Trương Thị Hồng Thúy 8 3 10    
3 ThS. Hà Thị Hằng 8   5    
4 ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến 10   20    
5 ThS. Nguyễn Như Trang 3 1 4    
6 ThS. Đỗ Thị Hồng Nga 8   5    
7 ThS. Lê Thị Huyền My 9   2    

 

 3. Danh sách cán bộ bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Email
1 TS. Đỗ Thị Phương Quỳnh TBM 0973474657 dothiphuongquynh@tump.edu.vn
2 ThS. Trương Thị Hồng Thuý PTBM 0985616926 truonghongthuy@tump.edu.vn
3 ThS. Hà Thị Hằng GVC 0369082888 hathihang@tump.edu.vn
4 ThS Nguyễn Thị Tân Tiến GVC 0988905105 nguyenthitantien@tump.edu.vn
5 ThS Nguyễn Như Trang GV 0913286081 nguyennhutrang@tump.edu.vn
6 ThS Đỗ Thị Hồng Nga GVC 0912855043 dothihongnga@tump.edu.vn
7 ThS Lê Thị Huyền My GV 0989789143 lethihuyenmy@tump.edu.vn