Văn phòng bộ môn: Tầng 3, nhà Khoa học cơ bản, trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

1. Giới thiệu

1.1 Lịch sử thành lập bộ môn

Bộ môn Lý – Lý sinh y học trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên tiền thân là bộ môn Vật lý thuộc khoa Khoa học cơ bản được thành lập năm 1968. Bộ môn có nhiệm vụ dạy các học phần vật lý, Vật lý- Lý sinh, lý sinh y học  cho sinh viên trường Đại học Y Dược.

1.2.  Lãnh đạo bộ môn

     TS Nguyễn Xuân Hòa

   Chức vụ: Trưởng Bộ môn

2.  Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Chức năng: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ

2.2.  Nhiệm vụ

2.2.1. Đào tạo

Giảng dạy cho các đối tượng chính qui và liên thông các hệ Y và hệ Dược, cử nhân điều dưỡng chính qui và vừa học vừa làm, chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ nội trú Ung thư . Học phần được phân công giảng dạy là: Vật lý đại cương, Vật lý- Lý sinh và Lý sinh y học. Tham gia giảng dạy các học phần đào tạo ngắn hạn: Siêu âm, chẩn đoán hình ảnh, Laser trong da liễu.

2.2.2. Nghiên cứu khoa học

+ Lĩnh vực NCKH: Các cán bộ giảng viên chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước. Bộ môn đã xây dựng được 01 phòng thí nghiệm Vật lý - Lý sinh y học

+ Hệ thống phòng Lab: hoàn thiện 01 phòng Lab Hóa Lý và xử lý ô nhiễm môi trường nước

 3.  Danh sách cán bộ bộ môn

 Hiện tại, bộ môn có 06 viên chức, người lao động bao gồm 4 cán bộ giảng viên, 02 kỹ thuật viên (có 01 PGS, 02 tiến sĩ, 1 thạc sĩ, 02 cử nhân xét nghiệm).

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
  GVC.TS Nguyễn Xuân Hòa Phó trưởng phụ trách phòng QTPV, Trưởng Bộ môn 0988.865.029 xuanhoadhydtn@gmail.com
  GVCC.PGS.TS Đặng Văn Thành Giảng viên 0982343181 thanholed@yahoo.co.uk
  GV.TS Nguyễn Quang Đông Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN, Phó trưởng phòng HCTC, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ SV, Giảng viên 0974.974.888 nguyenquangdongvn@gmail.com
  GVC.ThS Vũ Thị Thúy Bí thư chi đoàn, Giảng viên 0868512688 vuthuyyktn@gmail.com
  CN Trịnh Thị Thu Hiền Kỹ thuật viên 0386669669 hienlysinh@gmail.com
  KTV Nông Thu Hương Kỹ thuật viênKỹ thuật viên 0978520316 nongthuhuong2711@gmail.com