Thứ 6, ngày 21/06/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN , TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Địa chỉ: Tầng 7 - Nhà điều hành 11 tầng - 284 Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 208 3855 617

Điện thoại:

Email: khcb.ydtn@gmail.com

Website: http://khcb.tump.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/groups/khoaKHCB.YDTN/