Thứ 5, ngày 24/01/2019

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN - ĐẠI HỌC Y - DƯỢC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng 7 - Toà nhà 11 tầng - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 208 3855 617

Điện thoại:

Email: khcb.yd@gmail.com

Website: http://khcb.tump.edu.vn

Facebook: