Văn phòng bộ môn: Nhà thi đấu đa năng, trường Đại Học Y – Dược Thái Nguyên

1. Giới thiệu:

- Lịch sử thành lập bộ môn:

Bộ môn giáo dục thể chất được thành lập từ năm 1959. Từ năm 2006, sau khi khoa Khoa học cơ bản tách khỏi trường Đại học Đại Cương, bộ môn đã được xây dựng lại, đến nay đã có 05 cán bộ giảng dạy, cơ sở vật chất được hoàn thiện dần bởi vậy đã đảm nhiệm 100% chương trình giảng dạy môn GDTC, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh

- Các lãnh đạo tiền nhiệm:

Đồng chí: Phùng Văn Mỹ: Trưởng bộ môn (1972-1997)

Đồng chí: Lương Thị Lưu: Trưởng bộ môn

2. Chức năng, nhiệm vụ:

3. Đội ngũ cán bộ:

3.1.  Lãnh đạo bộ môn:

  

ThS Hoàng Duy Tường

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

 

 

 

3.2. Danh sách cán bộ của bộ môn:

Hiện tại, bộ môn có 04 cán bộ giảng viên, trong đó có 04 thạc sỹ

 

 

 

STT Họ tên Thông tin cá nhân Học phần tham gia giảng dạy
1 Hoàng Duy Tường

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0962220922

Email: duytuong.sport@gmail.com

GDTC1, GDTC2,GDTC3
2 Trịnh Qúy Khánh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:0979323802

Email:khanh195th@yahoo.com

GDTC1, GDTC2,GDTC3
3 Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:0973046946

Email:tungdjokovic@gmail.com

GDTC1, GDTC2,GDTC3
4 Nông Thái Hưng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:0979484805

Email:nongthaihung@gmail.com

GDTC1, GDTC2,GDTC3

 

4.  Các học phần do bộ môn đảm nhiệm:

 

STT Tên môn Số tín chỉ Ngành học Trình độ
1 Điền Kinh 3 Y.Đk, YHDP, DD, RHM, Dược. Đại học
2 Bóng Chuyền 3 Y.Đk, YHDP, DD, RHM, Dược. Đại học
3 Bóng rổ 3 Y.Đk, YHDP, DD, RHM, Dược. Đại học