1. Giới thiệu

1.1. Lịch sử thành lập  

Bộ môn giáo dục thể chất được thành lập từ năm 1959, với nhiệm vụ chính được phân công là giảng dạy Giáo dục thể chất cho sinh viên toàn trường. Trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến 2005, toàn bộ giảng viên thuộc Bộ môn chuyển sang công tác tại Khoa Giáo dục thể chất thuộc Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

      Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Giáo dục thể chất được tái thành lập, trực thuộc Khoa Khoa học cơ bản của trường Đại học Y  Dược – Đại học Thái Nguyên. 

Hiện nay bộ môn có 04 giảng viên cơ hữu, trong đó đều có trinhg độ thạc sĩ.

1.2. Lãnh đạo bộ môn

 

 ThS. Hoàng Duy Tường- Phó trưởng bộ môn
2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Là một bộ môn thuộc khoa Khoa học cơ bản với chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giảng dạy Giáo dục thể chất và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

2.2.  Nhiệm vụ

2.2.1. Đào tạo

Bộ môn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy Giáo dục thể chất cho sinh viên các hệ đại học chính quy ngành Y khoa, dược học, cử nhân điều dưỡng, răng hàm mặt, Y học dự phòng, hộ sinh, xét nghiệm y học, liên thông Đa khoa và liên thông Dược  theo chương trình đào tạo của nhà trường.

Bộ môn cũng đảm nhiệm việc xây dựng kế hoạch giảng dạy và thực hiện công tác đào tạo theo quy chế, quy định của nhà trường, chủ trì biên soạn và hoàn thiện các giáo trình, bài giảng phục vụ cho việc giảng dạy, phù hợp đặc thù sinh viên  trường Y Dược; tham gia nghiên cứu khoa học, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học và viết báo khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên môn trong nước; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học…

Ngoài ra bộ môn cũng phối hợp với các phòng, ban chức năng trong trường để thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

2.2.2. Nghiên cứu khoa học

Trong những năm vừa qua, các giảng viên của bộ môn Giáo dục thể chất đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, chủ trì các đề tài cấp cơ sở, có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nghiên cứu về đổi mới phương pháp giảng dạy, cải thiện và nâng cao chất lượng dạy và tập luyện cho sinh viên.

 3. Danh sách cán bộ bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ths. Hoàng Duy Tường P.Trưởng bộ môn 0962220922 hoangduytuong@tump.edu.vn
2 Ths. Trịnh Quý Khánh Giảng viên 0979323802 trinhquykhanh@tump.edu.vn
3 Ths. Nguyễn Thanh Tùng Giảng viên 0968589119 nguyenthanhtung@tump.edu.vn
4 Ths. Nông Thái Hưng Giảng viên 0979484805 nongthaihung@tump.edu.vn