THÔNG BÁO LỊCH HỌP THÁNG 1 NĂM 2017

1. Chi đoàn cán bộ Khoa học cơ bản

Thời gian: 8h, ngày 17/1/2017

Địa điểm: Văn phòng khoa Khoa học cơ bản

Thành phần: Mời toàn thể đoàn viên

2. Công đoàn bộ phận Khoa học cơ bản

Thời gian: 9h, ngày 17/1/2017

Địa điểm: Văn phòng khoa Khoa học cơ bản

Thành phần: Mời toàn thể CBVC, NLĐ

3. Chi bộ Khoa học cơ bản

Thời gian: 10h, ngày 17/1/2017

Địa điểm: Văn phòng khoa Khoa học cơ bản

Thành phần: Mời toàn thể đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ