Ban chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 05 đồng chí

1. Đ/c Đỗ Thị Phương Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn bộ phận

2. Đ/c Ngô Thị Thúy Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận

3. Đ/c Nguyễn Thị Khánh Ly

4. Đ/c Thân Thị Thu Ngân