Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2019 gồm 03 đồng chí:

1. Bí thư Chi đoàn

 

               

 

Họ và tên: Ts. Nguyễn Huy Hoàng

Điện thoại: 09754.2.11.86 - 0946.248.842

Email: nguyenhuyhoang@tump.edu.vn


 2. Phó bí thư Chi đoàn 

 

          

 

Họ và tên: ThS. Phạm Thị Tuyết Mai

Điện thoại: 0989.423.270

Email: maiphamsp@gmail.com

 

 

3. Ủy viên BCH Chi đoàn

 

 

Họ và tên: ThS. Lê Thị Oanh

Điện thoại: 0981.048.098

Email: oanhictu@gmail.com