Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng bộ môn Lý - lý sinh y học bảo vệ Luận án tiến sĩ y học cấp Đại học

Tên đề tài: “Thực trạng an toàn bức xạ, sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóa và hiệu quả một số giải pháp can thiệp”

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế"

Mã số: 62 72 01 64

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận văn 1, tầng 6 nhà 11 tầng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời quý thầy, cô quan tâm đến dự.

Trân trọng thông báo!