THÔNG BÁO LỊCH HỌP CHI BỘ THÁNG 5 NĂM 2016

Thời gian: 17h30, thứ 5, ngày 5/5/2016

Địa điểm: Văn phòng khoa Khoa học cơ bản, tầng 7, nhà điều hành 11 tầng trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Trân trọng thông báo!